Usein kysyttyjä kysymyksiä

Katalysaattori on ollut vaatimuksena henkilautoissa bensiinimoottoreilla varustetuissa vuodesta 1991 ja dieselmoottorisissa 2009 jälkeen. Hiukkassuodatin tuli dieselmoottoreihin pakolliseksi vuonna 2007. Auton suodattimien olemassaolo selviää yleensä ajoneuvon rekisteritiedoista.

Suodattimet (Hiukkassuodatin, katalysaattori, AdBlue-järjestelmä) suodattavat pienhiukkaspäästöjä ja muuttavat erilaisten kemiallisten reaktioiden avulla pakokaasuista haitallisia päästöjä vaarattomampaan muotoon.

Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien avulla ajoneuvon pienhiukkas- ja kasvihuonepäästöjä saadaan pienennettyä merkittävästi. Ne vähentävät pakokaasujen vaikutusta ympäristöllemme ja terveydellemme.

Pakokaasujen käsittelyjärjestelmä saattaa vikaantua monesta eri syystä. Yleisimpänä on hiukkassuodattimen tukkeutuminen noesta käytön vähyyden tai moottorivian takia. Myös katalysaattorit ja AdBlue-järjestelmät saattavat vikaantua esimerkiksi viallisen anturin tai mekaanisen rasituksen takia.

Osa valmistajista sisällyttää esimerkiksi hiukkassuodattimen vaihdon ajoneuvon huolto-ohjelmaan, mutta aina näin ei ole. Suodattimen vaihtamisen hinta saattaa nousta kalliiksi, jopa tuhansiin euroihin. Siksi pakokaasujen käsittelyjärjestelmän kunnosta kannattaa varmistua kysymällä asiasta huollon yhteydessä, tai käyttämällä suodattimet pestävänä EKO DPF:llä jo ennen ongelmien ilmaantumista. Lähtökohtaisesti suodattimet voidaan aina myös puhdistaa, jolloin niiden käyttöikä pitenee ja ajoneuvo täyttää sille asetetut päästöluokitukset. Samalla säästetään myös kustannuksissa.

Pakokaasujen käsittelyjärjestelmän muuttaminen tai käytöstä poistaminen on laitonta. Kuitenkin viimevuosina etenkin hiukkassuodatinten ja AdBlue-järjestelmien käytöstä poisto on yleistynyt. Syynä tähän on usein kalliiden suodattimen vaihto- tai lisäainekustannusten välttäminen. Samalla kuitenkin ajoneuvosta tehdään vaarallinen sekä ympäristölle, että ihmisten terveydelle.