Ongelmiin ratkaisuja

Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien olemassaolo ja kunnossapito on ensiarvoisen tärkeää ajoneuvon päästöjen kurissapitämiseksi. Dieselmoottorien tuottamat noki- ja hiukkaspäästöt kuitenkin tukkivat suodattimien huokoisen ja tiheän rakenteen helposti heikentäen järjestelmän ja moottorin toimintaa. Tilanne korostuu etenkin silloin, kun ajoneuvoa käytetään vain lyhyitä aikoja pienellä kuormalla, jolloin järjestelmä ei pääse regeneroimaan suodatinta luonnollisesti. Myös suodattimen rikkoontuminen tukkeutumisen, lämmönvaihtelun tai mekaanisen rasituksen takia on mahdollista. Tukkeutuneen tai rikkinäisen suodattimen vaihtaminen uuteen alkuperäiseen suodattimeen on usein kallista. Suodattimen vaihdon kustannus tulee usein kuluttajalle yllätyksenä, kun taas yrittäjä joutuu painimaan toistuvan kuluerän kanssa. Tästä syystä markkinoille on ilmaantunut useita eri vaihtoehtoisia menetelmiä suodatinten kunnostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Menetelmiä suodattimen puhdistukselle on monia…

Muut menetelmät

Olemassa on menetelmiä suodattimen puhdistamiseksi esimerkiksi erilaiset kemikaalipesut, ultraäänipesurit, tai polttouunia käyttämällä;

1. Ultraäänellä pesu

Ultraäänitankissa korkea taajuinen värähtely auttaa pesuvettä tunkeutumaan suodattimen huokoiseen rakenteeseen ja irrottamaan suodattimeen kertynyt noki ja tuhka. Menetelmässä on kuitenkin riskinsä, sillä värähtelyn aiheuttama mikroskooppisten kuplien räjähdysmäinen luhistuminen saattaa vaurioittaa joidenkin suodatintyyppien herkkää jalometalleilla pinnoitettua ja huokoista rakennetta. Myöskin laitteen kuluttama energia ja pesujen välillä vaihdettava vesi (jopa satoja litroja per pesukerta) tekevät menetelmästä epäekologisempaa (vrt. EKO DPF :n ratkaisu).

DPF Pesu ultraäänipesurilla

2. Polttamalla pesu

Uunissa tapahtuva polttaminen luottaa samaan periaatteeseen kuin auton itse suorittama regenerointi: se polttaa nokipartikkelit tuhkaksi erittäin korkeissa lämpötiloissa. Kuitenkin nämä korkeat lämpötilat ovat riski suodatinmateriaalien sulamiselle ja suodatinkennon vaurioitumiselle. Menetelmä kuluttaa myös paljon energiaa, sillä uunia täytyy pitää erittäin korkeissa lämpötiloissa pitkiä aikoja. Myös suodattimiin jäävä tuhka täytyy poistaa ja jälkikäsitellä erikseen. Kumpikaan edellä mainituista menetelmistä ei myöskään puhdista täysin esimerkiksi suodattimiin kertyvää öljyistä likaa tai muita ainejäämiä, jolloin puhdistetun suodattimen käyttöaste ei vastaa täysin alkuperäistä. Myös suodattimen kuivaus (ultraäänipesun tapauksessa) ja puhtausasteen mittaus täytyy suorittaa erillisillä laitteilla, joka taas pitkittää prosessia ajallisesti.

DPF pesu uunissa polttamalla

3. Hiukkassuodattimen poisto

Viimevuosina huimasti yleistyneitä tapoja ovat myös suodatinten ja pakokaasunkäsittelyjärjestelmien käytöstä poistaminen fyysisesti ja/tai ohjelmoimalla. Fyysisen poiston tapauksessa suodatinelementti irrotetaan pakoputkesta siten, että työn jälkeä ei voida havaita ulkopuolelta. SCR-järjestelmien tapauksessa voidaan järjestelmä ohjelmallisesti deaktivoida, jolloin AdBlue-järjestelmä lakkaa ruiskuttamasta lisäainetta putkistoon. Näin säästetään kyllä lisäainekuluissa, mutta saastutetaan samalla ilmakehää kohonneiden typenoksidipäästöjen kautta. Nämä menetelmät ovat saaneet suosiota, koska voimassaolevilla katsastusmenetelmillä järjestelmien olemassaoloa ja toimintaa ei voida todeta kuin silmämääräisesti, jolloin taitavasti tehdyt järjestelmien deaktivoinnit tai suodattimen poistot jäävät helposti katsastuksessa huomaamatta. Kuten edellisessä osiossa mainittiin, on katsastusmenetelmiin kuitenkin tulossa muutoksia lähivuosina päästöhuijausten paljastamiseksi esimerkiksi OBD-testausten ja entistä tarkempien pakokaasumittausten muodossa.

DPF ja katalysaattori poisto
DPF poisto ohjelmoimalla

4. Kemiallinen pesu

Kustannusten näkökulmasta houkuttelevimpia tapoja ovat esimerkiksi kemiallisesti tehtävät suodattimen puhdistukset, joissa puhdistuskemikaalia ruiskutetaan moottorin ilmanotosta sisään, tai erillisellä ruiskutuslaitteella suoraan suodattimeen esimerkiksi pakokaasuanturien reikien kautta. Kemikaalin tarkoituksena on puhdistaa suodattimeen juuttunut lika yleensä nostattamalla keinotekoisesti suodattimen lämpötilaa, jolloin partikkelit palavat ja pääsevät poistumaan pakokaasuvirtauksen mukana. Useat näistä menetelmistä tarjoavat kuitenkin vain väliaikaisen ratkaisun ongelmiin, sillä ne eivät poista suodattimesta esimerkiksi tuhkaa tai öljyjäämiä. Nämä menetelmät eivät myöskään anna yleensä minkäänlaista takuuta siitä, onko suodatin todella täysin puhdistunut, tai miten ja minne kemikaalit päätyvät suodattimen läpäistyään.

DPF Pesu kemiallisella puhdistusaineella