Alkusanat

Tämän artikkelin tarkoituksena on perehdyttää lukijaa pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien toimintaperiaatteisiin ja vaihtoehtoihin niiden ylläpitämiseksi, sekä tietysti esitellä omaa menetelmäämme näiden järjestelmien huoltamiseen. Alussa käydään läpi muutamia yleisiä kysymyksiä (hyvä tietopaketti kiireiselle lukijalle), joihin kuluttaja voi törmätä pakokaasujärjestelmien kanssa. Sitten tutustutaan järjestelmien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja eri järjestelmän osien toimintaan yksityiskohtaisemmin. Lopuksi vertaillaan eri ratkaisuja ongelmiin ja kerrotaan lisää EKO DPF :n toiminnasta.

Jatkuva päästörajojen tiukentaminen pakottaa auto- ja konevalmistajat kehittämään uusia menetelmiä ajoneuvojen päästöraja-arvojen saavuttamiseksi. Viime vuosina uutisotsikoissa esille nousseet päästöhuijaus skandaalit ovat vain osana negatiivista mielikuvaa, joka dieselmoottoreita varjostaa, etenkin kun hybridi- ja sähkötekniikka on kovaa vauhtia ajamassa perinteisten voimanlähteiden yli ekologisempana vaihtoehtona. Diesel on käyttövoimana kuitenkin edelleen voimissaan etenkin raskaan kaluston, työkoneiden ja laivojen maailmassa, mutta myös Euroopan henkilö autokannasta lähes puolet ovat edelleen dieselkäyttöisiä (ACEA, 7.8.2018). Koemme siis velvollisuutenamme perehdyttää myös omaa asiakaskuntaamme ratkaisuista ja vaihtoehdoista, joilla käytössä olevasta dieselkäyttövoimasta voidaan tehdä ystävällisempää ympäristölle ja käyttäjälleen.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla...