Lakiuudistuksia

Euroopassa uudistetaan lainsäädäntöä ajoneuvojen päästönormien tiukentamiseksi entistä kovemmalla otteella. Viimeisen 15 vuoden aikana dieselautojen typpioksidipäästöjä (NOx) on rajoitettu alle viidesosaan ja partikkelipäästöjä kymmenesosaan (Automobile Association, 7.8.2018). Myös suomessa on reagoitu kiristämällä esimerkiksi katsastuslainsäädäntöä uusien EU-määräysten tukemiseksi.

Trafin määräyksen mukaan EURO 3 -luokitelluista ja sitä uudemmista ajoneuvoista ei saa poistaa päästöihin välittömästi vaikuttavia komponentteja. Ne saa ainoastaan vaihtaa alkuperäistä luokitusta vastaaviin. Myös moottorin uudelleenohjelmoinnin yhteydessä ajoneuvo tulee muutoskatsastaa päästövaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi (Trafi, 28.9.2015). Näin ollen ajoneuvon pakokaasujärjestelmän muokkaus ja päästöihin vaikuttavien pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien poistaminen on käytännössä aina laitonta. 20.5.2018 voimaan tulleen katsastuslainsäädännön mukaan uusien EURO 6 -luokiteltujen dieselautojen päästömittaukset tehdään OBD-mittauksena entisen pakoputken päästä tehtävän mittauksen sijaan. Tämä edesauttaa päästömanipulaatioiden ja viallisten pakokaasujärjestelmien havaitsemista (Trafi, 15.5.2018). Ylen tekemän haastattelun mukaan Trafi on parhaillaan testaamassa myös uusia testaus- ja mittaustapoja päästöhuijausten paljastamiseksi katsastuksen yhteydessä (Veli-Pekka Hämäläinen, 29.3.2016).

Euroopan unioni