Palveluehdot

Palvelun käyttöön sopimusehdot

hiukkassuodattimen pesu ja puhdistus - eko dpf

SOPIMUS- ja PUHDISTUSTAKUUN EHDOT

Puhdistustakuu koskee vain onnistuneesti puhdistettua suodatinta, ei esim. järjestelmäviasta johtuvaa suodattimen uudelleen tukkeutumista tai rikkoontuneeksi todettua suodatinta.

Suodattimen vaihtoon liittyvät työt (irrotus, asennus, sopeutus, regenerointi, vianetsintä yms.) tulee suorittaa alan ammattilaisen toimesta ja asiakkaalla on velvollisuus tiedottaa asiasta ja mahdollisista työhön vaikuttavista seikoista työn varauksen yhteydessä.

EKO DPF ei korvaa pesun yhteydessä rikkoontuneeksi havaittua suodatinta. Rikkoontuneen suodattimen tapauksessa perimme tarkastusmaksun 50,00 €, joka hyvitetään uuden suodattimen oston yhteydessä.

EKO DPF ei vastaa kolmannen osapuolen tekemistä irrotus-, asennus-, tai tutkimustöistä.

EKO DPF ei korvaa puhdistettavaksi toimitettuja tuotteita sen pesun tai toimituksen aikana rikkoontuneeksi havaittua tuotteita kuten; katalysaattoreita, hiukkassuodatinta, sen rakenteita tai niihin kuuluvia irtaimia kuten; lambda-antureita, lämpötilatunnistimet yms. vastaavat tuotteet.

EKO DPF ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. EKO DPF:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Virhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Huoltomme säilyttää tuotteita yhden (1) kuukauden asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.

EKO DPF ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. EKO DPF ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa EKO DPF:n sopimusehtojen kanssa.

Puhdistustakuu tulee voimaan tuotteen toimitus/ostopäivästä ja se on voimassa 6 kuukautta tai 15000 km, kumpi näistä arvoista saavutetaan ensin. Takuu kattaa tuotteiden onnistuneen puhdistuksen. Puhdistuksesta toimitetaan kirjallinen raportti, josta käy ilmi puhdistuksen tulos. Viat, tai muut havainnot eivät kuulu puhdistustakuu piiriin.

ÄLÄ ASENNA TUOTTEITA, MIKÄLI SIINÄ ON JOTAIN SELVÄSTI POIKKEAVAA, TAI TUOTTEESSA ON SELVÄSTI HAVAITTAVA VIRHE, TAI ET OLE VARMA TUOTTEEN ASENNUSTAVASTA, TAI PÄTEVÖITYNYT TUOTTEEN ASENTAMISEEN. KÄYTÄ ENSISIJAISESTI PÄTEVÖITYNYTTÄ AMMATTILIIKETTÄ TUOTTEEN ASENTAMISESSA. HUOMIOI, ETTÄ TUOTTEITA EI OLE VÄLTTÄMÄTTÄ TARKOITETTU KULUTTAJAN ASENNETTAVIKSI!

Tuotteen asentajan tulee varmistua viimeistään asennusvaiheessa tuotteen yhteensopivuudesta asennettavaan kohteeseen.

Emme vastaa mahdollisista virheistä, joita voi olla tuotteiden yhteensopivuus tiedoista tai katalogeissa. Varmista aina ennen asennusta, että tuote on yhteensopiva laitteeseen.

Puhdistustakuu ei kata säätöjä eikä tuotteiden tai sen osan tavanomaisesta kulumisesta. Puhdistustakuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään äärimmäisissä olosuhteissa tai viritetyssä moottorissa. EKO DPF ei vastaa viasta, joka johtuu tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai asennuksesta, muokkaamisesta, käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä.

Puhdistustakuun aikana puute tai vika pyritään ensisijaisesti korjaamaan. Jos tuotetta ei pysty korjaamaan asiakkaalle palautetaan palvelusta maksettu summa. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin korvauksiin.

VIRHEEN TOTEAMINEN JA VIANETSINNÄN KULUT

Tavaran vika tai puute tulee ilmoittaa viipymättä, vian havaitsemisesta on ilmoitettava meille:

EKO DPF
Nietostie 10
01390, VANTAA
Puhelin: 010 3410 205
Sähköposti: [email protected]

EKO DPF pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet.

Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan asiakkaalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Kustannukset määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti.